webinar register page

Webinar banner
Сучасні виклики, тренди та інноваційні рішення в свинарстві
В 70-ті — 80-ті роки минулого сторіччя в Україні нараховувалося близько 20 млн голів свиней та вироблялося понад 1.6 млн т свинини в забійній вазі. Зараз поголів'я втричі менше, а обсяги виробництва свинини, відповідно поступаються більше ніж вдвічі. За цей період в галузі відбулися серйозні трансформації. Після, практично повного, занепаду промислового сегменту в 90-ті, почалося зародження нового свинарства в двохтисячні. Почалися реконструкції та нові будівництва свинокомплексів з використанням сучасних технологічних підходів в утриманні та годівлі, імпортувалися інтенсивні генотипи свиней з високими репродуктивними, відгодівельними та забійними якостями. В наступному десятилітті (десяті роки) промисловий сегмент поступово набирав своєї ваги, натомість присадибне свинарство демонструвало низхідну динаміку. В той же час подальший поступальний розвиток гальмували низка факторів, серед яких, безперечно, спад економіки та африканська чума свиней були визначальними. Наступне десятиліття, що стартувало з занурення галузі в глибокий економічний кризовий стан ставить перед свинарями низку задач, обговорення котрих і є нагальною необхідністю фахівців та небайдужих людей.

Jan 27, 2021 11:00 AM in Kiev

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vasyl Sorokopud.