webinar register page

Webinar banner
Webinar: La gestió del temps al municipi. La reforma horària com a oportunitat per afrontar la COVID
Objectiu general: Posar de relleu la importància de les polítiques del temps per impulsar la salut, l’eficiència i la igualtat.

Contingut:
. Breu història d’un despropòsit horari al nostre país
. Beneficis d’un canvi de paradigma
. El Pacte Nacional per a la Reforma Horària. Cap a l’Objectiu 2025
. El paper dels ajuntaments, teixit productiu i comerç com a motor de canvi: els pactes del temps

Sep 30, 2020 03:00 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: cynthia molina.