webinar register page

Középkortörténeti Diákköri Konferencia Fodor István emlékére
A PPKE Új Nemzeti Kiválóság Program (2020/2021) és Tématerületi Kiválósági Program (2019–2023) közös rendezvénye

14.00–14.15: Prof. Dr. Takács Miklós egyetemi tanár, a zsűri elnöke:
Köszöntő, programismertetés és megemlékezés Fodor Istvánról
(A zsűri tagjai: Füredi Ágnes és Szigeti Judit, a PPKE TDI Régészeti Műhely PhD hallgatói)
14.15–14.35:
Jancsik Balázs: A Jászság a 10. században a tárgyi kultúra tükrében
14.40–15.00:
Sulayman Al Halabi: The Huszt Hoard of the Hungarian National Museum
15.05–15.25:
Gönczi Zoltán Lőrinc: „Mosom kezeimet…”. Kézmosóedények a középkorban
15.30–15.50:
Harangi Flórián: A Kárpád-medence 10. századi textilmaradványai és kapcsolatrendszerük

A versenyprogramon kívüli tudományos ismeretterjesztő előadás

15.55–16.15: Strohmayer Ádám: Ötvöstechnikai adatok a geszterédi honfoglalás kori szablya készítéstechnikájához
16.15–16.25: Eredményhirdetés, zárszó

May 5, 2021 01:30 PM in Budapest

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: PPKE BTK.