webinar register page

SZKOLENIE dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Priorytetowego „Nowa Energia” (pilotażu)
w zakresie:
warunków naboru, kryteriów oceny, kwalifikowalności kosztów oraz
wypełniania fiszki/wniosku w GWD (Generatorze Wniosków o Dofinansowanie)

Aug 10, 2021 09:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NFOSiGW NFOSiGW.