webinar register page

Webinar banner
SLS webinar: Hjärt- och kärlsjukdom vid covid-19
Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl bjuder in till webinar om hjärt- och kärlsjukdom vid covid-19.

Covid19 epidemin påverkar oss alla i vår arbetssituation och privat. Vi saknar ännu mycket kunskap om Covid19 och hjärt-kärlsjukdom men vi behöver hjälpas åt att sprida all ny kunskap och erfarenhet som finns.

Det finns mycket att läsa i den internationella litteraturen men vi tror att det finns ett behov att lära av varandra inom Sverige och att få lyssna och diskutera med våra egna experter utifrån Svenska förutsättningar.
För att möta det behovet arrangerar Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl samt sponsorer från industrin en webinarserie om Covid19 och hjärt-kärlsjukdom. Webinars kommer att hållas på tisdagar med start den 28 April.

PROGRAM
HIA Mälarsjukhuset – effekter av Covid av hjärtsjukvård på länssjukhus Christina Andreae, Maria Liljeroos leg ssk HIA Mälarsjukhuset Eskilstuna
Att hamna i stormens öga, Björn Eriksson Hälso- och sjukvårdsdirektör SLL
Omställning kärlkirurgi, Carl Magnus Wahlgren, Verksamhetschef/öl/adj prof KS
Den som behåller allt, förlorar allt”, Anders Ahlsson Temachef Hjärta, Kärl och Neuro Karolinska universitetssjukhuset

MODERATORER
Stefan James, ordförande för Svenska Kardiologföreningen. Öl och Professor i Kardiologi Uppsala Universitet
Lars Svennberg Öl, chefsläkare Gävle

TID: Tisdag 26/5 kl 16.15–17.45
KONTAKTPERSON: Stefan James, stefan.james@ucr.uu.se
ARRANGÖRER: Svenska Hjärtförbundet och Kardiologföreningen i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och Nationellt programområde hjärta-kärl

May 26, 2020 04:15 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svenska Läkaresällskapet.