webinar register page

Korzystanie z prawa do wzoru wspólnotowego w aspekcie reguł uczciwej konkurencji
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Sekcji Praktyków Prawa przy ORA w Warszawie na cykl spotkań, które poprowadzi SSO Beata Piwowarska.
Cykl spotkań obejmie następujące zagadnienia:
1. Korzystanie z prawa do wzoru wspólnotowego w aspekcie reguł uczciwej konkurencji – data spotkania: 13.10.2020 (godzina zostanie podana w terminie późniejszym)
2. Spory o naruszenie renomowanych znaków towarowych - specyfika postępowania sądowego – data spotkania: 27.10.2020 r (godzina zostanie podana w terminie późniejszym)
Szkolenie Sekcji jest otwarte dla wszystkich adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników zagranicznych Izby Adwokackiej w Warszawie.
Sekcja wystąpi o przyznanie punktów zaliczanych do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego – już wkrótce więcej szczegółów.
SSO Beata Piwowarska zachęca do otwartej formuły spotkań z aktywnym uczestnictwem.
Za każde szkolenie przysługują 2 PDZ.
Serdecznie zapraszamy!
adw. Monika Witkowska
Przewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej
adw. Adrianna Pilecka
Wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Własności Przemysłowej

Oct 13, 2020 03:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sekcje Tematyczne.