webinar register page

Webinar banner
CAFÈ CIENTÍFIC: "L'altra pandèmia: contaminant emergents"

Nov 25, 2020 04:30 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la UB.