webinar register page

Webinar banner
"Nowe Oblicza Biochemii 2021/2022": Ewa Zuba-Surma (Kraków) "Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe z komórek macierzystych – nowe narzędzia w naprawie tkankowej"
"Nowe Oblicza Biochemii 2020/2021" to cykliczny webinar Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wykład on-line (w języku polskim) wygłosi prof. Zuba-Surma, Zakład Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Pracownia Biotechnologii Komórek Macierzystych, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Kraków, Polska

Jan 13, 2022 01:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Adam Szewczyk.