webinar register page

Webinar banner
“Pohybové aktivity, sport a duševní zdraví”.
Rádi bychom Vás pozvali na online setkání s tématem “Pohybové aktivity, sport a duševní zdraví”. Obsahem setkání bude představení zásadních přínosů pohybových aktivit pro duševní zdraví, které jsou jedním z výstupů celoevropského dvouletého programu ASAL. Tohoto programu se zúčastnilo 7 organizací z pěti zemí, včetně FOKUS ČR. V rámci setkání budete mít možnost také diskutovat jednak s frekventanty tohoto programu, jeho lektorem Janem Drobným, ale také s lidmi se zkušeností s problémy v oblasti duševního zdraví, kteří jsou zároveň aktivními sportovci.

„Pojďme se společně dozvědět více o tom, jak pohyb může přispívat našemu duševnímu zdraví, pohodě a kvalitě života“

Dec 16, 2020 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jan Drobný.