webinar register page

Webinar banner
Objevte potenciál OpenSource security platformy Wazuh
V tomto webináři se seznámíte s OpenSource security platformou Wazuh, která integruje SIEM a XDR do jedinečného řešení.

Dozvíte se, jak funguje, jak ji lze využít ke sběru a analýze logů, detekci hrozeb a zranitelností a jak vám může pomoci s bezpečnostní ve vaší organizaci.

Mar 29, 2023 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .