webinar register page

Webinar banner
Ko bērniem neiemāca skola, bet iemāca internets
Ivetas Ķelles, Papardes Zieds, vadīts vebinārs vecākiem par pusaudžu seksuālo veselību.

Reģistrējoties piekrītu persondatu apstrādei konkrētā pasākuma ietvaros.
Persondatu apstrādes mērķi minēti Eiropas Komisijas (EK) paziņojumā par privātumu: http://bit.ly/par-privatumu.
EK persondatus vāc un apstrādā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725.

Nov 10, 2020 05:30 PM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ES māja.