webinar register page

Webinar banner
Chọn ngành nào trong khối Kinh tế - Tài chính - Ngoại thương khu vực phía Bắc?
Thời gian: từ 19h đến 21h00 ngày 14-1 (thứ sáu)
- Hình thức: Trực tuyến trên webinar, tuoitre.vn và Fanpage Tư vấn tuyển sinh của Báo Tuổi Trẻ.

Jan 14, 2022 07:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ban Tổ Chức.