webinar register page

Webinar banner
Tolkfunktionen i Asylprocessen
Välkommen till ett webbinarium om tolkfunktionen i asylprocessen.

Asylintervjun är förmodligen den mest kritiska delen inom asylprocessen, och de allra flesta intervjuer sker med hjälp av tolk. Detta kan bli ett problem när asylsökande kommer från språkområden där det saknas tolkkompetens i Sverige, vilket i sin tur drabbar den asylsökande och är ett hot mot rättssäkerheten i asylprocessen.

May 20, 2021 10:00 AM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register