webinar register page

Webinar: Hvordan finne framtidens lesere?
Mange tidsskrifter står overfor vanskelige avveininger mellom digitalt format og papirutgaver, med hver sine kvaliteter og muligheter. Hvordan påvirker formatvalg vilkårene for distribusjon i den kritiske offentligheten? Hvilke muligheter og vansker ligger i distribusjon av henholdsvis fysisk og digitalt innhold? Janne Wass, sjefsredaktør i finlandssvenske Ny Tid (Helsinki/Helsingfors) møter Ola Innset, påtroppende redaktør for Vinduet.no (Oslo) til samtale om disse problemstillingene. Moderator er Hilde Sandvik, redaktør for den nordiske podkasten Broen.xyz.

Nå ut, nå fram, nå inn [Reaching Out, To and In] er et nordisk nettverk som drives av Kritiklabbet (SE), Kritikbyrån (FI) og Tekstallmenningen (NO) med støtte fra det nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for kultur og med ytterligere tilskudd fra Norsk-finsk kulturfond og Bergen kommune. Tekstallianse (NO) er samarbeidspartner i Bergen. Gjennom seminarer og publikasjoner undersøkes hva distribusjon av kunst og samtaler om kunst i den nye offentligheten kan innebære i dag i en nordisk kontekst. Hvordan når kunsten ut, og hvordan når den fram? Og kanskje viktigst av alt: hvordan når den inn?

Jun 3, 2021 02:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Inga Moen Danielsen.