webinar register page

Webinar banner
Implicacions de la Convenció de NNUU pels drets de les persones amb discapacitat en el nostre ordenament jurídic.
El Consell de l'Advocacia Catalana dona el tret de sortida amb aquest WbinCICAC a un projecte que vol contribuir a la consecució d’una justícia accessible per les persones amb discapacitat: “FENT ACCESSIBLE LA JUSTÍCIA”.

En aquesta primera sessió abordarem les implicacions de la Convenció de Nacions Unides pels drets de les persones amb discapacitat en el nostre ordenament jurídic, quines transformacions de l’ordenament suposa l’aplicació de la mateixa tenint en compte la reforma en curs de la capacitat jurídica i els suports per exercir-la. També tractarem com l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte atén a les persones amb discapacitat, per finalment analitzar la necessitat i les funcions de a figura de la persona facilitadora.

La presentació del webinar anirà a càrrec de l’Excma. Sra. Eva Ribó, consellera del CICAC i degana del Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat i el Sr. Antonio Guillén, president del COCARMI.

La moderació anirà a càrrec de l’Excm. Sr. Carles Mc-Cragh, president de la Comissió de DDHH del CICAC i degà del Col·legi de l’Advocacia de Girona.

Comptarem amb les següents persones panelistes:

• Sr. Carles Campuzano, director de DINCAT. “La Convenció de NNUU sobre els drets de les persones amb discapacitat”.

• Sr. Josep Maria Solé, advocat i secretari de SUPPORT-Fundació Tutelar Girona. “Les Implicacions de la Convenció en el nostre ordenament jurídic en l’àmbit civil”.

• Sra. Silvia Isis Gard, psicòloga de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona. “L’atenció a la víctima amb discapacitat”.

• Sra. Inés de Araoz Sánchez-Dopico, coordinadora de l’Àrea Jurídica de “Plena Inclusión”. “La figura de la persona facilitadora”.


Al finalitzar hi haurà un torn per preguntes

Mar 19, 2021 12:00 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CONSELL DELS IL.LUSTRES DE CATALUNYA.