webinar register page

Webinar banner
"Nowe Oblicza Biochemii 2020/2021": Marek Tchórzewski (Lublin) "Rybosom - nano-maszyna o wielu twarzach".
"Nowe Oblicza Biochemii 2020/2021" to cykliczny webinar Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wykład on-line (w języku polskim) wygłosi prof. dr hab. Marek Tchórzewski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Apr 8, 2021 01:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Paweł Pomorski.