webinar register page

Webinar banner
Resultatledelse i kaossonen
Her vil vi snakke mer om hvordan du kan drive ledelse når kompleksiteten er stor. Vi vil lære mer om å hvordan utnytte spenningsfeltet mellom orden og kaos for å skape endring, utvikling og læring.

Resultatledelse er utviklet av Considium gjennom 35 år og er et effektivt virkemiddel for å drive endringsarbeid. Det skaper gjennomføringskraft! Å lykkes med endringsarbeid betyr at vi må involvere medarbeidere på en naturlig måte der frihet, samhandling og ansvar er helt avgjørende for å sikre framdrift på mål og resultater.

Webinaret er på ca. 40 min. Velkommen!

Merk: Considium etterlever GDPR regelverk og vil verne om dine rettigheter og til en hver tid gjeldende personvernlovgivning.

Jan 16, 2020 03:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Alf Henrik Boman.