webinar register page

Webinar banner
GGe. Píndola web. Gestió energètica i producció eficient de l'aire comprimit
PROGRAMA

12.00. Benvinguda

12.10. Eficiència del procés de generació d’aire comprimit.
Luís Pérez Almeida, Enablement and Product Support Manager a INGERSOLL RAND

Eficiència de la sala i xarxa de distribució d’aire comprimit
Víctor Serra, Account Manager Horth East Region a INGERSOLL RAND

12.35. Eficiència en filtres i assecadors per adsorció d’aire comprimit
Josep Brocal, Sales & Service Technical Manager Cap ultrafilter a DONALDSON

13.00. Col·loqui

Mar 23, 2021 12:00 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: GGe Grup de Gestors Energètics.