webinar register page

Webinar banner
Кибер понеделник 2020: Преосмисляне на подхода към IT, облачна и киберзащита
Присъединете се към уебинара, организиран от Мнемоника и Акронис на 30.11. от 14:00, за да станете част от експертен уеб семинар на тема „Кибер понеделник 2020: Преосмисляне на подхода към IT, облачна и кибер защита“. Ще разгледаме иновациите в областта на киберзащитата и ще Ви помогнем да предоставите цялостна киберсигурност и защита на данните на всички ваши клиенти.

Nov 30, 2020 02:00 PM in Sofia

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Mnemonica JSC.