webinar register page

Webinar banner
Hội thảo trực tuyến "Người làm chứng trong các vụ kiện trọng tài quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam"
Việc tìm hiểu sự việc/sự thật là một trong những công việc quan trọng nhất cần phải thực hiện của bất cứ quá trình tố tụng nào dù là tại trọng tài hay tòa án. Các chứng cứ giúp “ráp lại” bức tranh về những sự việc đã xảy ra/về sự thật và luôn có thể tìm thấy trong các nguồn chứng cứ theo luật định. Bên cạnh nhóm các nguồn chứng cứ là văn bản dạng tài liệu (do các bên đã lập ra trong quá trình thực hiện giao dịch hoặc do một cơ quan, tổ chức, đơn vị thứ ba phát hành) hay các băng ghi âm, ghi hình; nhóm các nguồn chứng cứ là lời chứng từ người làm chứng đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải và bổ sung cho các chứng cứ tài liệu nói trên. Trên thế giới, phương pháp thu thập chứng cứ qua lời chứng từ người làm chứng – bao gồm lời chứng từ nhân chứng sự việc (người biết sự việc – factual witness) và chuyên gia làm chứng (đối với các vấn đề phức tạp về kỹ thuật, chuyên môn cần được xác minh), được sử dụng phổ biến và đánh giá là giúp ích trong quá trình giải quyết tranh chấp; tuy nhiên thực tiễn áp dụng tại Việt Nam dường như chưa thực sự khai thác được hết vai trò cũng như các ưu điểm của nguồn chứng cứ này.
Theo đó, nhằm mở ra diễn đàn chia sẻ thông tin và thảo luận cởi mở về vai trò cùng các kỹ năng áp dụng hiệu quả lời chứng từ người làm chứng trong tố tụng trọng tài, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) với sự hỗ trợ của Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế (VBLC) và Trung tâm Liên kết đào tạo Luật sư thương mại quốc tế, Học viện tư pháp tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Người làm chứng trong các vụ kiện trọng tài quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam”

Oct 2, 2020 02:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).