webinar register page

Konstruowanie porozumienia rodzicielskiego w sprawach o rozwód oraz w sprawach rodzinnych
Adw. Katarzyna Wróbel-Koczułap

Punkty za udział w szkoleniu będą wprowadzone do systemu w terminie 7 dni od daty szkolenia.

May 24, 2022 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KDZ ORA.