webinar register page

Webinar banner
Webinarserien Digital legemiddelhåndtering - Teknologi som hindrer feilmedisinering
Velkommen til webinar med tema: Bruk av strekkodeassistert legemiddeladministrasjon i sykehus - implikasjoner for praksis.

Presentasjon ved stipendiat Alma Mulac, Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Du må gjerne stille spørsmål under selve webinaret via Q&A-knappen.

Opptak av tidligere webinarer kan ses på:
https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering/webinarer

Følg våre nyheter og meld deg gjerne inn i vårt «Forskernettverk for digital legemiddelhåndtering» https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering

Vel møtt!
Thomas Bäckstrøm, Sykehusapoteket Østfold, Kalnes
Monika Johansen, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Anne Gerd Granås, Farmasøytisk institutt, UiO og Nasjonalt senter for e-helseforskning
Unn Sollid Manskow, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Astrid Johansen, Fagutvikler, Sykehusapotekene HF

Oct 29, 2021 08:30 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: E-Health Research.