webinar register page

Je Vyšehrad mŕtvy? / Zahraničná politika
Vyšehradská spolupráca oslavuje 30 rokov. Aj vďaka V4 sme v roku 2004 spoločne vstúpili do EÚ vstúpili, podarilo sa nám utlmiť dlhoročné národnostné spory a zaradiť sa medzi štáty, ktoré zdieľajú západné hodnoty liberálnej demokracie. Za posledné roky sa však môže zdať, že spolupráca stráca na význame a do centra diskusie sa dostáva otázka, či značka V4 pre Slovensko dnes nie je skôr na príťaž, než na osoh. Má pre Slovensko naďalej význam hlásiť sa k V4? V akých oblastiach je dnes V4 prínosom pre svojich občanov i pre Európu? Existujú alternatívy regionálnej spolupráce prínosnejšie pre Slovensko?

Mar 29, 2021 06:00 PM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Slovak Foreign Policy Association.