webinar register page

Kadın Eczacılar Çalışma Grubu Webinar Serisi II.Oturum
Moderatör
Ecz. Nagihan Erdoğan

Sağlık Medya Eczacılık
Dr. Öğretim Üyesi Asuman Kaya
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Dijital Çağda Yanlış Bilgiden Korunma
Nilgün Yılmaz
teyit.org Editörü

Sep 2, 2021 08:30 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: TEB.