webinar register page

Mathias Lilleengen: Grunnleggende jus i bokbransjen
Tekstallianse og Forleggerforeningen har invitert advokat Mathias Lilleengen til å holde et webinar om grunnleggende jus i bokbransjen.
Kurset vil gi innføring i fundamentale avtaler og mekanismer i norsk bokbransje, sett fra et juridisk ståsted. Temaer som Bokavtalen, fastpris, momsfritaket, ytringsfrihet og personvern vil bli omtalt.

Kurset går også dypere inn i opphavsrett og hvordan den overdras gjennom normalkontraktene, og det vil bli redegjort for enkelte prinsipper i forbindelse med markedsføring av bøker og forfatterskap. For erfarne bransjefolk vil det være mye kjent. For andre vil det være mye nytt og nyttig.

Mathias Lilleengen er advokat/partner i Bing Hodneland advokatselskap med mange års erfaring med å gi juridisk bistand til forlag og andre i kulturbransjen, særlig innen opphavsrett og kontraktsrett, men også markedsrett, varemerkerett, domenenavn, personvern, konkurranserett og generell forretningsjus. Han har også internasjonal erfaring fra WIPO, FN.

Oct 29, 2020 01:00 PM in Oslo

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register