webinar register page

Asian Community Fund at the Boston Foundation- Bystander Intervention to Stop Anti-Asian/American and Xenophobic Harassment
**Available in English and Vietnamese**

Anti-Asian/American and xenophobic harassment are on the rise across the U.S. -- and the world. In this virtual workshop hosted on Zoom, and co-sponsored by Asian Americans Advancing Justice | AAJC, we'll learn how you can intervene effectively as a bystander without ever compromising your safety.

This 75-minute interactive training will teach you our 5D's of bystander intervention methodology. We'll start by talking about the types of disrespect that Asian and Asian American folks are facing right now -- from microaggressions to violence -- using a tool we call the "spectrum of disrespect." You'll learn what to look for and the positive impact that bystander intervention has on individuals and communities. We'll talk through five strategies for intervention: distract, delegate, document, delay, and direct; and how to prioritize your own safety while intervening. We'll have time at the end for practice, and you'll leave feeling more confident intervening the next time you see anti-Asian/American harassment online or in person.

***********

Buổi tập huấn tương tác kéo dài một giờ mười lăm phút sẽ hướng dẫn bạn về giải pháp can thiệp người ngoài cuộc 5D của Right To Be (formerly Hollaback!) — hiện đã có phiên bản tiếng Việt! Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách trao đổi về các hình thức quấy rối mà Người Châu Á và Người Mỹ Gốc Á đang phải đối mặt – từ các hành vi gây gổ đến hành vi bạo lực — sử dụng công cụ mà chúng tôi gọi là “chuỗi quấy rối”. Bạn sẽ biết nên tìm kiếm những gì và hiểu can thiệp người ngoài cuộc sẽ có tác động tích cực như thế nào tới các cá nhân và cộng đồng. Chúng ta sẽ cùng trao đổi về năm chiến lược can thiệp: gây mất tập trung, nhờ cậy, ghi chép, trì hoãn và trực tiếp; và làm sao để ưu tiên sự an toàn của bạn trong khi can thiệp. Chúng ta sẽ có thời gian để thực hành ở cuối buổi, và bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi can thiệp nếu chứng kiến có hành vi quấy rối kỳ thị Người Mỹ Gốc Á, dù là trực tuyến hay trực tiếp.

May 26, 2022 01:00 PM in Eastern Time (US and Canada)

Webinar logo
* Required information
Loading