webinar register page

Webinar banner
Hur har Covid-19 påverkat svenska arkitekter och inredningsarkitekter?
Hur har svenska arkitekter, inredningsarkitekter och byggindustrin påverkats av pandemin? Hur ser prognosen ut på kort respektive lång sikt vad gäller arbetsmarknad och nya projekt? Har regeringens krispaket varit till hjälp och vilka åtgärder har använts?
11:00 Välkommen
11:05 Läget för de svenska arkitekterna och arkitektföretagen, Elisabet Elfström, vice förbundsdirektör Sveriges Arkitekter
11:15 Hur har inredningsarkitekter påverkats av pandemin, Magnus Lindgren, inredningsarkitekt SIR/MSA White Arkitekter, styrelseledamot Sveriges Arkitekter
11:25 Svensk byggindustri 2020 och 2021, Fredrik Isaksson, chefsekonom Byggföretagen
11:35 Q&A. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via chatt.

Paneldeltagare:
Elisabet Elfström, arkitekt LAR/MSA och vice förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.Elisabet är landskapsarkitekt utbildad på SLU i Alnarp. Hon är vice förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter sedan 2018. Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter och arbetar på uppdrag av sina medlemmar för att skapa bästa möjliga villkor för arkitekternas yrkesutövning.

Magnus Lindgren, partner och inredningsarkitekt SIR/MSA White Arkitekter, styrelseledamot Sveriges Arkitekter. Magnus är utbildad på Konstfack i Stockholm och arbetar sedan 2015 på White Arkitekter. Kontoret är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor och arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer.

Fredrik Isaksson, chefsekonom Byggföretagen
Fredrik är utbildad nationalekonom vid Stockholms Universitet och har en bakgrund från bl a Finansdepartementet. Är sedan 2008 chefsekonom på Byggföretagen. Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för seriösa bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Organisationen är medlem i Svenskt Näringsliv.

Sep 15, 2020 11:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Stockholm Furniture & Light Fair.