webinar register page

Webinar banner
Isolation d’une façade par l’extérieur - Gevelisolatie langs buiten
Les murs de façade sont responsables de 25% des pertes de chaleur dans une maison. S’il est compliqué d’isoler la façade avant à Bruxelles, il est par contre avantageux d’isoler la façade arrière et/ou les murs pignons. Cette conférence présentera les différentes manières d’isoler une façade par l’extérieur, ainsi que les points d’attention à ne pas négliger afin d’éviter les ponts thermiques.

Gevelmuren zijn goed voor 25% van de warmteverliezen in een huis.
Hoewel het in Brussel complex is om de voorgevel te isoleren, is het toch voordelig om de achtergevel en/of de puntgevels te isoleren.
In deze lezing worden de verschillende manieren besproken om een gevel van buitenaf te isoleren, alsook de aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden om koudebruggen te vermijden.

Nov 19, 2020 01:00 PM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Homegrade.