webinar register page

Webinar banner
CẢI TIẾN QUẢN LÝ SẢN XUẤT NHẰM TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ TẠI NHÀ MÁY SỢI
Chủ đề 1 / Subject 1:
Những giải pháp của Cotton USA – Dịch vụ kỹ thuật mới của Cotton USA.
Ông Joerg Bauersachs, Giám đốc Cotton USA Solutions.
Cotton USA Solutions – New technical services from Cotton USA.
Mr. Joerg Bauersachs, Cotton USA Solutions Head

Chủ đề 2 / Subject 2:
Câu chuyện thành công – Cải tiến quản lý sản xuất tại nhà máy dệt dệt sợi Yueda, Trung Quốc.
Ông Roger Gilmartin, Cố vấn Cao cấp Cotton USA Solutions.
Success story - improving management and operation of Yueda textile factory, China.
Mr. Roger Gilmartin, Cotton USA Solutions Senior Advisor.

Chủ đề 3 / Subject 3:
Kinh nghiệm hợp tác với Cotton USA trong việc quản lý và vận hành nhà máy sợi.
Bà Lê Hoàng Anh, đại diện Công ty Sợi Phú Hoàng.
Experience in cooperation with Cotton USA in spinning factory management and operation.
Ms. Le Hoang Anh, Phu Hoang Spinning.

Chủ đề 4 / Subject 4:
Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động tại nhà máy sợi Việt Nam.
Kỹ sư Nguyễn Thanh, Chuyên gia tư vấn kỹ thuật hơn 50 năm kinh nghiệm ngành sợi.
How to improve operational efficiency at Vietnamese spinning factory.
Engineer Nguyen Thanh, Professional Technical Counselor with more than 50 years of experience in the spinning industry.

Apr 28, 2021 02:00 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: VCOSA.