webinar register page

Webinar banner
Konferencja prasowa online - Raport NIZP-PZH 2020 „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”
Omówienie najnowszej monografii NIZP-PZH na temat sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowań. Autorzy kompleksowo przedstawią aktualne wyzwania zdrowotne naszego kraju, m.in. podsumują epidemię COVID-19 w Polsce na wiosnę i w lecie 2020, omówią wybrane aspekty sytuacji społeczno-demograficznej, długość życia i umieralność Polaków, zachorowalność na nowotwory i choroby zakaźne, zagrożenia środowiskowe dla zdrowia, a także po raz pierwszy stan żywienia i odżywienia Polaków.

ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM (SESJA Q&A).

kontakt: aromanowska@pzh.gov.pl

Feb 23, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Centrum Prasowe PAP.