webinar register page

'Ag Tosú' - Gaelscoileanna
Cé?

Tá na himeachtaí oiliúna ar líne ‘Getting Started’ deartha chun tacú le scoileanna PRIMARY a bhfuil cinneadh déanta acu oibriú i dtreo ASF le linn 22/23. Tá na seisiúin ar líne curtha in oiriúint do chineálacha éagsúla scoileanna. Nuair is féidir, molaimid do níos mó ná ball foirne amháin a bheith i láthair.

Cad?

• Critéir Corpoideachais
• Clóis Súgartha Gníomhacha
• Sosanna gníomhacha
• Imeachtaí gníomhacha Féilire
• Acmhainní agus Tacaíochtaí

Gheobhaidh scoileanna, i láthair, acmhainní ASF chun tacú lena gcuid oibre.

Oct 10, 2022 07:00 PM in Dublin

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Active School Flag.