webinar register page

Webinar banner
Konferencja Noworoczna online - Dziennikarz Medyczny Roku 2020
Konferencja Noworoczna służy podsumowaniu rocznej działalności Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia, przekazaniu najbardziej aktualnych informacji związanych z medycyną i farmacją, a kulminacyjnym punktem programu jest zawsze rozstrzygnięcie Konkursu „Dziennikarz Medyczny Roku” w kategoriach: prasa, radio, telewizja oraz internet.

W tym roku Uczestnicy Konferencji wysłuchają dwóch ważnych wykładów.

Dr Paweł Grzesiowski, ekspert NRL do walki z Covid-19, przedstawi aktualną sytuację epidemiologiczną i odniesie się do skuteczności walki z SARS-CoV-2, a Jarosław Frąckowiak, prezes PEX PharmaSequence, omówi kondycję rynku farmaceutycznego i jego perspektywy w dobie pandemii.

Na temat znaczenia i roli mediów w kształtowaniu postaw prozdrowotnych głos zabiorą także inni znani lekarze i przedstawiciele świata farmacji.

Kontakt: deva@agencjadeva.pl

ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM (SESJA Q&A).

Jan 22, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Centrum Prasowe PAP.