webinar register page

Pētījuma "Darba apstākļi un riski Latvijā" preses konference
2020. gada 15. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 12:00 attālināti notiks preses konference, kurā tiks prezentēti pētījuma Darba apstākļi un riski Latvijā, 2017 - 2018 rezultāti. Pētījuma mērķis bija noskaidrot aktuālo situāciju darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, analizēt iegūtos datus dinamikā un izstrādāt priekšlikumus esošās situācijas uzlabošanai.

Darba kārtība:
9.30 Reģistrēšanās
10.00 Preses konferences atklāšana
10.15 Pētījuma prezentācija (Civitta un GRIF pārstāvji)
11.15 Jautājumi no preses konferences dalībniekiem
11.30 Jautājumi un diskusijas

Oct 15, 2020 10:00 AM in Helsinki

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ģirts Zviedris.