webinar register page

Webinar banner
Teknik Analizde Trend Takibi
Teknik analizde trend oluşumlarının keşfi ve trend takibi uygulamaları oldukça önemlidir. İyi belirlenen ve iyi takip edilen bir trend uzun dönemli getiriler elde ettirebilir. Bu eğitimde trend belirleme ve trend takibi yöntemleri hakkında eğitimler gerçekleştireceğiz.
Webinar Planı:
• Trend belirleme yöntemleri
• Trend takip uygulamaları

Jan 14, 2021 09:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: FBS Webinars.