webinar register page

Webinar banner
How to shift the dial on demand for Veg? / Newid y galw am lysiau?
Peas Please Veg Advocates will lead a discussion with policy makers and Peas Please pledgers on ideas the Welsh Government could be considering in its forthcoming consultation on the Food Environment.
//
Hyrwyddwyr Llysiau Pys Plîs yn arwain sesiwn gyda llunwyr polisi ac addunedwyr Pys Plîs i drafod y math o syniadau y gallai Llywodraeth Cymru fod yn eu hystyried yn yr ymgynghoriad sydd ar ddod yn ymwneud â’r Amgylchedd Bwyd.

Jun 18, 2021 02:00 PM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Food Sense Wales.