webinar register page

ES investicijos Alytaus regione ir 2021-2027 m. finansavimo periodo perspektyvos
ES investicijos Alytaus regione ir 2021-2027 m. finansavimo periodo perspektyvos
Alytaus regiono plėtros taryba kartu su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) kviečia Jus į seminarą apie LVPA administruojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijas Alytaus regione, 2021-2027 ES finansavimo periodo perspektyvas, ES ir Lietuvos atsaką COVID-19 pandemijos krizei, iššūkius bei galimybes papasakos LVPA Projektų ekspertų skyriaus ekspertinio vertinimo vadovas Mantas Juozas Nocius ir LVPA Rizikos ir kokybės valdymo skyriaus analitikas Tomas Vaičiulis. Vebinaras vyks gegužės 04 d., 10 val. per internetinę platformą Zoom. Trukmė - 1 val.

SVARBU! Informuojame, kad renginys bus įrašomas. Patvirtindami savo dalyvavimą seminare, jūs sutinkate, kad jūsų audiovizualinė informacija (vaizdas, garsas, įvesta prisijungimo informacija: vardas, pavardė) bus matoma kitiems renginio dalyviams.

Informuojame, kad klientų pateiktus duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva.

May 4, 2021 10:00 AM in Helsinki

LVPA ir Alytaus regiono plėtros taryba
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: LVPA Agentūra.