webinar register page

Webinar banner
Çoğul Fırsatçı Enfeksiyonları Olan İleri Evre HIV Enfekte Hasta
Prof. Dr. Fehmi Tabak
Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın
Dr. Alper Gündüz
Prof. Dr. Banu Yılmaz Özgüven

Apr 29, 2021 12:15 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: HIV Enfeksiyonu Derneği.