webinar register page

Sytuacje, których nie można było przewidzieć podczas planowania leczenia - co może nas zaskoczyć?
Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa zaprasza na kolejny webinar live.

Zgłoszenia referatów prosimy przesyłać na adres: edukacjaptchk@gmail.com w terminie do 22 kwietnia br.

May 6, 2021 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa.