webinar register page

Webinar banner
GGe. L’HIDROGEN A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA: UNA VISIÓ EUROPEA
S’abordaran qüestions tan interessants com:

- Quin és el rol que pot aportar l’hidrogen a la transició energètica i quines són les polítiques europees en aquesta matèria?

- Quin és el paper que pot desenvolupar l’hidrogen a Espanya i quins beneficis pot portar el desenvolupament d’una economia de l’hidrogen a nivell estatal?

- Fins a data d’avui, les ajudes europees en matèria d’hidrogen s’han donat a través de la Iniciativa Tecnològica Conjunta d’Hidrogen i Piles de Combustible. En què consisteix aquesta iniciativa i què es pot esperar en temes d’ajudes dins del Marc Financer Plurianual 2021-2027 de la Comissió Europea?

- Quines són les barreres principals que existeixen per a la implantació de projectes d’hidrogen? A nivell regional, com es pot contribuir a l’impuls de projectes d’hidrogen i quins exemples existeixen d’ecosistemes locals basats en l’hidrogen?

- Tot sembla indicat que l’hidrogen serà un vector energètic que ens permetrà superar, en part, la discordança entre generació renovable i demanda real. Per això, caldrà emmagatzemar hidrogen. Quines possibilitats existeixen per fer-ho?

Dec 2, 2020 01:00 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: GGe Grup de Gestors Energètics.