webinar register page

Webinar banner
Hyvä etäpäivä asiantuntijatyössä
Etätyö lisää työn itsenäisyyttä ja jopa yksinäisyyttä, vuorovaikutus muuttuu helposti asia- ja tehtäväkeskeisemmäksi ja työhyvinvoinnin näkökulmasta riskinä on myös työpäivien venyminen ja ergonomia.

Etätyötä ei kuitenkaan tarvitse tehdä eristyksissä muusta työyhteisöstä, vaan virtuaalinen työyhteisö voi toimia yhtä hyvin kuin samalle toimistolle kokoontuva työyhteisö. Omien etätyöpäivien rakentamisessa ja organisoimisessa on hyvä hyödyntää tutkimustietoa, jotta työ olisi tuloksellista ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on mahdollista.

Koulutuksesta osallistuja saa tietoa etätyön eduista ja riskeistä työhyvinvoinnin näkökulmasta sekä ideoita ja vinkkejä tutkimuksen näkökulmasta hyvän etäpäivän rakentamiseen ja organisointiin.

Ohjelma:
Etätyö työmuotona

Työhyvinvoinnin ja kuormittumisen näkökulma
Työyhteisön ja yhteistyön näkökulma
Itsensä johtaminen etätyössä

Suunnitelmallisuus ja fokuksen säilyttäminen
Työn rytmittäminen ja rajaaminen
Vuorovaikutus etätyössä

Vuorovaikutuksen lisääminen
Miten olla läsnä ja osallistua tiimin toimintaan etänä?

Kenelle:
Webinaari on tarkoitettu asiantuntija- ja tietotyötä tekeville.

Kouluttaja:
Ulla Vilkman on modernin työelämän kehittäjä, etäjohtamisen ja etätyön asiantuntija ja tietokirjailija. Hän auttaa organisaatioita kehittämään hajautetussa organisaatiossa, monipaikkaisessa työssä sekä etätyössä tarvittavaa osaamista sekä muokkaamaan toimintakulttuuria sopivammaksi aika- ja paikkariippumattomaan työhön. Vankka kokemus johtoryhmien, ja esimiesten valmentamisesta sekä erilaisten työpajojen ja kehittämisprojektien vetämisestä.

Apr 6, 2020 04:00 PM in Helsinki

Webinar logo
* Required information
Loading