webinar register page

Webinar banner
WEBINAR - BESPROEIINGSKORING / IRRIGATION WHEAT
SENSAKO nooi jou uit om deel te word van n voorseisoen beskreking van koringkennis en die deel van geleehthede met ons navorsing- en Kommersiele span. Daar is ook n spesiale afslag op saadaankope beskikbaar vir deelnemers.

SENSAKO invites you to join a pre-season wheat knowledge and opportunity sharing discussion with our research and Commercial Team. There is also a special discount on seed purchases available to participants.

Program
________________________________________________________________________________
- Opening / Verwelkoming (P Craven)
________________________________________________________________________________
- COVID-19. Seed Supply / Saad Voorsien (Patrick Graham)
- Sensako Knowledge Centre
- Research expenditure and barriers to entry
________________________________________________________________________________
- Sensako Teelprogram / Breeding program (Stephan de Groot)
- SACTA heffing / levy
- Onkruiddooderweerstand / Herbicide resistance
- Koring siektes & weerstandsteling / Wheat diseases and resistance
- Korter groeier voordele / Benefits of short growth cultivars
- Staan vermoee & groeireguleerders / growth regulators and standability.
________________________________________________________________________________
- FSS (Farm saved seed) / terughousaad ( Patrick Graham)
- Q and A

Apr 2, 2020 10:00 AM in Johannesburg

Sensako have been supplying Perfromance Seed through Proven Genetics to the South Africa Farmer since 1958
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Patrick Graham.