webinar register page

Webinar banner
Fire årtiers føderum og arbejdsrum i Danmark: Lillian Bondo
I knap fyrre år har Lillian Bondo haft hænder, hjerne og hjerte fuldt af jordemodervirket.
Fra egne erfaringer over læringen som elev og som ung jordemoder, over det politiske arbejde og nu tilbage som overvejende hjemmefødselsjordemoder, har Lillian fulgt med i udviklingen af de rammer, som vi byder de fødende familier.
Hun vil dele erindringer og indtryk og anbefalinger med os i sit oplæg om “fire årtiers føderum og jordemoderarbejde i Danmark.

Feb 2, 2021 02:00 PM in Copenhagen

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

Lillian Bondo
Selvstænding jordemoder og Præsident @Nordisk Jordemoderforbund