webinar register page

Webinar banner
[MTA VIETNAM] NGÀNH SẢN XUẤT – CHẾ TẠO VIỆT NAM: MỞ ĐƯỜNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH / VIETNAM’S MANUFACTURING: MAPPING THE ROAD TO RECOVERY
Công ty Informa Markets Vietnam, ban tổ chức triển lãm MTA Vietnam, sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế trực tuyến với chủ đề “Ngành sản xuất – chế tạo Việt Nam: Mở đường cho các doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch". Hội thảo là dịp để các doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành cùng nhìn lại bức tranh ngành sản xuất chế tạo trong thời gian đầy thách thức vừa qua, đồng thời vạch ra hướng đi mới cho các doanh nghiệp trong tiến trình chuẩn bị gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Informa Markets Vietnam, the organizer of MTA Vietnam, will throw a webinar on “Vietnam’s Manufacturing: Mapping the road to recovery”. The seminar offers for manufacturers and industry experts a look back at the pandemic year of Vietnam’s manufacturing industry, as well as build up a new roadmap for domestic manufacturers to join the global supply chain.

May 11, 2021 02:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: MTA VIETNAM.