webinar register page

Webinar banner
Antistigmakonferens 2020 - Fördomar
Ett antagande som grundar sig på felaktig eller otillräcklig information är det vi kallar fördomar. Det kan innebära både ett positivt och ett negativt antagande. Vi alla har fördomar vilket gör det mycket att svårt att ta död på dem.
Det är därför viktigt att lyfta fram och medvetandegöra oss alla om vad som faktiskt påverkar vår uppfattning om vår omvärld och våra medmänniskor.

Socialpsykologen Nazar Akrami (docent vid Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet) kommer att hjälpa oss förstå kopplingen mellan personlighet och fördomar. Genom att ge en förklaring kring hur fördomar bildas, varför det finns och framförallt vilka psykologiska mekanismer som är involverade i fördomsfullhet som fenomen.

För att ge ett djup till resonemangen kring fördomar ur ett forskningsperspektiv så kommer våra ambassadörer att berätta om sina upplevelser i mötet med fördomar som har satt sina spår i dem och deras tankar på hur vi ska kunna slå hål på de fördomar som förekommer i vårt samhälle.

PROGRAMMET:
13:00 – Vi önskar er välkomna
13:15 – Fördomsfullhet & fri vilja – ur ett forskningsperspektiv (Socialpsykolog Nazar Akrami)
14:00 – Mötet med fördomar inom vård och myndighet (Ambassadör Ann Meurling)
14:30 – Fika och paus
15:00 – Mötet med fördomar inom skola (Ambassadör Josefin Hansson)
15:30 – Mötet med fördomar inom arbetslivet (Ambassadör Christoffer Francke)
16:00 – Frågestund och avslutning med utlottning av föreläsning

Läs mer om Hjärnkoll Skåne på www.hjarnkollskane.com.

Nov 13, 2020 01:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Hjärnkoll Skåne.