webinar register page

Webinar banner
8. vzdělávací webinář SGO ČLS JEP: Karcinom pankreatu - část 2
• Téma webináře je "Cystické léze pankreatu"
• Webinář se koná online ve čtvrtek 22. dubna 2021 od 15:00 do 16:30
• Program webináře naleznete na www.sgo-cls.cz/8-vzdelavaci-webinar-sgo-cls-jep
• Účast na webináři je zdarma díky podpoře SGO ČLS JEP a společnosti Carbounion Bohemia

Apr 22, 2021 03:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Technická podpora.