webinar register page

Webinar banner
Bærekraftig transport - Europeisk innovasjon og kunnskapsbygging som vei til trøndersk transportutvikling
Under dette webinaret ser vi nærmere på transport og mobilitet sin sentrale rolle i EUs nye vekststrategi European Green Deal. Vi vil også se på Trøndelags potensiale til å delta inn i EUs kunnskapsbygging innen mobiltetsområdet samt de nye Horisont-utlysningene som lanseres i juni.

Jun 9, 2020 10:00 AM in Oslo

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Beate Kvamstad-Lervold
Spesialrådgiver @SINTEF OCEAN
Spesialrådgiver i SINTEF Ocean, som er et av seks institutt i SINTEF-konsernet. Hennes bakgrunn er fra maritim industri som prosjektingeniør og prosjektleder, og forsker og forskningssjef for maritim avdeling i SINTEF Ocean. Beate leder i dag SINTEFs konsernsatsing på mobilitet. Gjennom denne satsingen ønsker SINTEF å bidra til økt verdiskaping, økt sikkerhet, redusert utslipp og økt kostnadseffektivitet i transporten uten at det går på bekostning av mobiliteten til befolkning og gods.
Erlend Solem
Fylkesdirektør for samferdsel @Trøndelag Fylkeskommune
Knut Thomas Kusslid
Havnedirektør @Trondheim Havn