webinar register page

Webinar banner
[PROPAK VIETNAM] Công nghệ Spin Shot trên máy phóng nhãn Fuji Seal và những lợi ích đem lại / Fuji Seal sleeve applicator machine run with thinner gauges film – Spin shot technology
Qua hội thảo trực tuyến này, khách tham dự sẽ được giới thiệu về máy dán nhãn màng co mới có thể xử lý loại màng mỏng hơn cũng như được giới thiệu về một trong những điểm mạnh của Tập đoàn Fuji Seal “Giải pháp cho vật liệu, thiết bị và dịch vụ đóng gói bao bì”. Máy dán nhãn màng co cho kích thước nhỏ hơn 20~30 micron sẽ giúp tiết kiệm chi phí vật liệu đầu vào cho sản xuất cũng như giảm thiểu tác động lên môi trường. Sản xuất nhất quán và ổn định ở tốc độ cao được thực hiện bằng những công nghệ mới.

Through the webinar, the attendee will know about new sleeve applicator which has been developed for handling thinner film and is realized with one of the strong points of Fuji Seal Group, "System Solution of the packaging material and equipment and services". The sleeve applicator machine for thinner gauges 20~30 micron to help saving cost of input materials for production as well as minimizing the impact on the environment. Consistent and stable production at high speed is realized by new technologies.

Jun 2, 2021 02:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: PROPAK VIETNAM.