webinar register page

Webinar banner
ЖОКЕРИТЕ на ТОП търговците / 1 част
Първа част от поредицата от 3 уебинара. Ще бъдат представени най-резултатните техники и правила от практиката от топ-търговците. Търговците ги наричат “ЖОКЕРИТЕ“. Уебинарът е предназначен за всички оперативни търговски специалисти, търговски представители, супервайзъри и мениджъри продажби. Продажбите, пречупени през опита и погледа на успешните търговци.

Съдържание 1-ва част:
- Анализ и дефиниране на Клиентска концепция/Стратегия на клиента
- Обвързване на концепцията на клиента с търговското ни предложение
- Типове покупки / типове клиенти
- Мотиви за покупка / анатомия на решението за покупка

Този уебинар успешно се съчетава с:
30-те урока на ТОП търговците – част 2 и 3 (отделни регистрации)

Mar 26, 2021 01:00 PM in Sofia

Webinar logo
* Required information
Loading
Registration fee 15.00EUR

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Pay and Register Secured by