webinar register page

Webinar banner
Vietwater - Cơ hội đầu tư ngành nước Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu / Investment opportunities for Vietnam's water sector in the context of global economic integration
Cùng với Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA), công ty Informa Markets Vietnam hân hạnh mang đến chương trình hội thảo trực tuyến với chủ đề “Cơ hội đầu tư ngành nước Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu” với sự tham gia trình bày từ các chuyên gia hàng đầu ngành nước trong và ngoài nước. Thông qua hội thảo, khách tham dự sẽ gặt hái được những thông tin bổ ích bao gồm bức tranh toàn cảnh ngành cấp thoát nước Việt Nam; cập nhật các thông tin mới nhất về xu hướng phát triển, cơ hội và thách thức cho đầu tư ngành nước Việt Nam trong thời gian tới; diễn đàn chia sẻ đa chiều giữa các chuyên gia trong nước, nước ngoài và các doanh nghiệp ngành nước và nhiều nội dung hấp dẫn khác/
In conjunction with Vietnam Water Supply & Sewerage Association (VWSA), Informa Markets Vietnam brings to individuals as well as companies working in water industry a webinar entitled "Investment opportunities for Vietnam's water sector in the context of global economic integration" . The purposes of the webinar are to bring together both international and local leading industry leaders to exchange and share their experiences in Vienam’s water supply; to unfold the opportunities and challenges for the domestic and outsider investors associated with their business roadmap in the future, and to create a multidimentional dicussion between the experts and water players as well.

Oct 28, 2020 03:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Informa Markets.