webinar register page

Webinar banner
Hvordan fungerer EU og EØS- avtalen? Hvordan påvirker Green Deal regional utvikling og energisatsinger i Norge? Hva trenger vi å vite om EUs regionpolitikk og hvorfor?
Dette og mer vil vi forsøke å gi svar på i våre nettkurs! De seks norske regionkontorene og KS i Brussel inviterer i høst til et firedelt nettkurs som til sammen vil gi deltakerne en innføring i EU-systemet og EØS, samt se på aktuelle problemstillinger i Europa.

Sett av en time fra kl. 11.00, følgende fire mandager i september og oktober:

Del 1. EU/EØS - systemene: Hvordan påvirker de oss? (14. september)
v/ Hege Hoff, Visegeneralsekretær i EFTA, Per Strand Sjaastad, Norges ambassadør til Belgia og nestleder i Norges delegasjon til EU og Frode Lindtvedt, Avdelingsdirektør INT Lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt i KS.

Del 2. EUs Green Deal og FNs bærekraftsmål: Er Europa på riktig vei mot klimanøytralitet? (21. september) (På engelsk)
v/ Kjetil Elsebutangen, Spesialrådgiver European Green Deal, Utenriksdepartementet, Laia Pinós-Mataro, DG Regio, Europakommisjonen (tbc) og Aziza Akhmouch, Head of the Cities, Urban Policies and Sustainable Development Division, OECD.

Del 3. European Green Deal: Hvordan vil den prege norske satsinger på fornybar energi? (28. september)
v/ Henriette Nesheim, Nasjonal ekspert i DG Energi, Edvard Lauen fra Agder Energi, Ole Kolstad Administrerende Direktør i Rana Utvikling og moderator Geir Seljeseth fra Industri Energi.

Del 4. Regionenes Europa: Hva skjer i europeisk regionalpolitikk og hva betyr det for oss? (5. oktober)
v/ Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør, Nord-Norges Europakontor, Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat, KS, og Ian Jawahir, seniorrådgiver, Troms & Finnmark fylkeskommune.

Ved å sende inn kontaktskjemaet over har du meldt deg på digitalt til alle sesjonene, og du vil automatisk motta lenke i forkant av hver sesjon. Oppmøte på alle sesjonene er ikke obligatorisk, men dette anbefales for å få et helhetlig innblikk i EU/ EØS.

Vi vil behandle alle personopplysninger i henhold til reglene om personvern. Opplysningene vil innhentes og brukes kun med formål om å informere deltakere om arrangementet.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Trøndelags Europakontor.